Home ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. Ανακοινώσεις-Ψηφίσματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

depodal

 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 19/5/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 124

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμίαγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α').
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α'/16-03-2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α'/11 -3-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'75/31-3- 2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α725-4-2020).
 8. Το ΦΕΚ 1398/τ.Β'/22-10-2001, περί σύστασης Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ).
 9. Το ΦΕΚ 13634/τ.ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/24-11-2009, στο οποίο δημοσιεύθηκε η «Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”».
 10. Το απόσπασμα 3ου θέματος της Γ.Σ. της 26ης-11 -2018 για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.
 11. Το απόσπασμα 4ου θέματος της Γ.Σ. της 26ης-11 -2018 για την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της εταιρείας.
 12. Την υπ’ αριθμ. 7/16-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΒΘΟΕ56-ΣΗΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με θέμα: «Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς για το έτος 2020».
 13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2014/41993/8-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ ΟΤΑ) ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27439/5-5-2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Β46ΜΤΛ6-9ΡΥ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έγκρισης σύναψης επτά (7) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε Ο.Τ.Α.
 15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28030/7-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε Ο.Τ.Α.
 16. Την υπ’ αριθμ. 14/15-5-2020 (ΑΔΑ: 676ΣΟΕ56-Α22) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με θέμα: «Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28030/7-5-2020 έγκριση του Υπ. Εσωτερικών».
 17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 126/19-5-2020 Βεβαίωση του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 18. Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 129/19-5-2020, 130/19-5-2020 και 131/19-5-2020 Βεβαιώσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σχετικά με τα καθήκοντα του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 19. Την υπ’ αριθμ. 132/19-5-2020 Βεβαίωση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., περί ύπαρξης κενών θέσεων.


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Kατεβάστε από εδώ την πλήρη ανακοίνωση  pdf
κι απο εδώ την αίτηση pdf 
Παράρτημα (προυποθεσεις - δικαιολογητικά) pdf 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10ης Ιουνίου 28

Δίστομο, Τ.Κ. 32005
Τηλ: 22673 50100      
Fax: 22670 22063


Κοινότητα Διστόμου

Τηλ: 22673 50100
http://www.daa.gov.gr

e-mail: info@daa.gov.gr

 

kep

Κ.Ε.Π.: 22670 29000

Fax: 22670 29001

Αρχαιολογικό Μουσείο
Τηλ. 22670 22000

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Tηλ. 22673 50130,
e-mail:
dimuseum1944@gmail.com

 


 Στείρι

Στείρι, Τ.Κ. 32100

Τηλ: 22670 22161
Fax: 22670 22123

Μουσείο Οσίου Λουκά

Τηλ: 22670 22797


Κοινότητα Αράχωβας

Αράχωβα, Τ.Κ. 32004

Τηλ: 22673 50200, 22670 31250

Υπηρεσίες

Διοικητική: 22673 50201

Οικονομική: 22673 50207

Tεχνική:  22673 50203

Τηλέφωνο Προέδρου: 22673 50210, 50211

Fax: 22673 50250

e-mail: arachova@daa.gov.gr

http://www.arachova.gr

 

ΚΔΕΤΠΔΑΑ & Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου ΔΑΑ

22670 31630, 31262

Fax: 22670 29170

e-mail: detpa@arahova.gr

K.E.Π. 22670 29125, 22673 50205, 22673 50212

Fax: 22673 50250


Κοινότητα Αντίκυρας

25ης Μαρτίου & Αθ. Διάκου

Αντίκυρα, Τ.Κ. 32012

Τηλ: 22670 41474

Fax: 22670 41485

e-mail: antikyra@otenet.gr  

http://www.antikyra.gr

K.E.Π: 22670 41024, 41025

Fax: 22670 29315

Βοήθεια στο σπίτι:

22670 29320, 29304


Κέντρο Υγείας Διστόμου

Τηλέφωνο Γραμματείας

2267022222

2267350010

2267350011

2267022222

Fax: 2267022791

32005, Δίστομο, Βοιωτία

ky.distomo@dypethessaly.gr


Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Διστόμου: 22670 22275

Παρ. Διστόμου: 22670 41312

Αράχωβας: 22670 31281


Αστυνομικά Τμήματα

Α.Τ. Διστόμου: 22670 22100

Α.Τ. Αράχωβας: 22670 31333
Α.Τ. Παραλίας: 22670 42220, 41222