Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
image002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39

Ταχ.Κώδικας : 32100

Πληροφορίες : Χρ. Σύρρος

Τηλέφωνο : 2261350121

fax : 2261350117

e-mail :    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΑΔΑ: 6ΝΟΤ7ΛΗ-41Η

 

 

Λιβαδειά : 31 Ιανουαρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 18358/1253

 

 

ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ

             

  

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

  1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω­μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241Α/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” όπως τροποποιήθηκε με την 3203/84663/22-6-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 2201/Β/28-6-2017).
  3. Το με αριθμ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  4. Της Α.Π.οικ.204072/3050/12-09-2019 (ΦΕΚ 3538Β/20-09-2019) απόφασης Περιφερειάρχη "Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες”.
  5. Την Α.Π.1667/07-04-2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας με την οποία ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας.
  6. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α710-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Μέρος Β' Ρύθμιση Θεμάτων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4199/13 (ΦΕΚ 216/Α'/11-10-2013) και ισχύει.
  7. Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
  8. Τις διατάξεις του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις». 


Kατεβάστε από εδώ το πλήρες αρχείο pdf


Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon