Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟ  30.05.2019

 

ΑΠ.  3743

 

 

                   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

2.Την αριθ. την 3 / 11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

3.Το γεγονός ότι στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 137 παρ. 1, 139, 31 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

4.Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 42 (αρ. πρωτ. 40869/29-5-2019) Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ως ακολούθως:

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (υποψήφιος περιφερειάρχης)

 

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

"επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας"

ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (υποψήφιος περιφερειάρχης)

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00΄ ώρα και θα λήξει την 19:00΄ ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 98346/2644/4-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:

 

Α/Α ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ/

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

25Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΤΡΙΑΔΑ

Έως: ΚΑΛΥΒΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας

26Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΚΑΜΑΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ

Έως: ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΜΗΛΙΩΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Έως: ΡΗΓΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΡΙΖΟΥΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έως: ΨΑΧΟΥΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ:

Μονάδα 17030

                                                                                                                             

29Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΠΑΓΩΝΑ

Έως: ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ - ΕΛΕΝΗ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας

30Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΔΑΛΑΡΟΥΓΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

Έως: ΚΙΟΥΣΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο προσωπικού Της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικός Σταθμός Αράχοβας

31Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΚΛΕΦΤΑΚΗ - ΚΑΤΙΑ

Έως: ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

32Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΑΣΗΜΙΝΑ

Έως: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ

                                                                                                                            

33Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έως: ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ - ΦΩΤΙΟΣ

34Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΣΤΑΪΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

Έως: ΨΥΛΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

35Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΒΟΡΙΤΗ - ΒΑΡΒΑΡΑ

Έως: ΚΑΪΛΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

36Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΚΑΪΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έως: ΛΟΥΚΑ - ΣΟΦΙΑ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ τού Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

Από: ΛΙΟΣΑΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Έως: ΧΑΣΟΥ - ΘΩΜΑΪΣ

                                                                                                                             

37Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΛΟΥΚΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Έως: ΠΑΓΩΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ

38Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

Έως: ΣΓΟΥΡΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

39Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΣΕΧΟΥ - ΜΙΓΚΕΝΑ

Έως: ΨΥΧΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ

40Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΕΙΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΕΙΡΙΟΥ

32005, ΣΤΕΙΡΙ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Στειρίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έως: ΜΠΟΥΡΝΑ - ΠΟΛΥΤΙΜΗ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ τού Εκλογικού Διαμερίσματος Στειρίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

41Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΕΙΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ

32005, ΣΤΕΙΡΙ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Στειρίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έως: ΧΗΝΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon