Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δίστομο 28/6/2013

Αριθ. Πρωτ. :5573

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση προσφοράς καφέ – κονιάκ- αναψυκτικών στη μνήμη του εκτελεσθέντος Αρχιφύλακα Γ. Ανδριτσόπουλου».


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:  

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8-6-06) «Κ.Δ.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263Α) άρθρο 20 παράγραφος 13.
  2. Την με αριθμό 5 (αριθμ. πρωτ. 7243/5-2-2009) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ,Τμήμα γενικών υποθέσεων «Παρέχονται οδηγίες για εφαρμογή διατάξεων άρθρων 18, 20, και 21 του Ν. 3731/08».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
  4. Την υπ' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών.
  5. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ. 40/2013 απόφαση Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας χρήσης 2013 και με αριθμ. πρωτ. 495/40610/13-3-2013 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
  6. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου με ΚΑ 00/6443.001 και με τίτλο «Δαπάνες συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων» ποσού 10.000,00 ευρώ.
  7. Τη διάθεση πίστωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αριθμ. απόφασης: 114/2013.
  8. Την άμεση ανάγκη προσφοράς καφέ - κονιάκ - αναψυκτικών στη μνήμη του εκτελεσθέντος Αρχιφύλακα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση στον ΛΟΥΚΑ Γ. ΚΟΥΤΡΙΑΡΗ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ, Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ.: 044177718 και Δ.Ο.Υ.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, της προσφοράς καφέ - κονιάκ- αναψυκτικών διακοσίων (200) ατόμων στη μνήμη του εκτελεσθέντος Αρχιφύλακα Γεώργιου Ανδριτσόπουλου, προς 1,50 € το άτομο.

Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες υπολογίζεται στο ποσό των 300,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% 69,00 €, συνολικής δαπάνης 369,00 €.


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon