Τις μεγα... αει μωρέ, τις μεγάλες Αποκριές,
τις μεγάλες Αποκριές, φεραν δυο σακκιά ψωλές

Και την Κα... αει μωρέ και την Καθαρή Δευτέρα,
και την Καθαρή Δευτέρα, τα μουνιά πήραν αέρα

Και οι μεγάλες αει μωρέ, οι μεγάλες οι κυρές
οι μεγάλες οι κυρές  πήρανε τις πιο μακριές

κι οι κυράδες αει μωρέ κι οι κυράδες οι φτωχές
κι οι κυράδες οι φτωχές πήρανε τις πιο μικρές

και μια χήρα αει μωρέ και μια χήρα παπαδιά
και μια χήρα παπαδιά δεν επρόλαβε καμμιά

σκύβει μεσα αει μωρέ, σκύβει μέσα στα τσουβάλια
σκύβει μέσα στα τσουβάλια βρίσκει μια με δυο κεφάλια

Τούτη δω αει μωρέ, τούτη δω είναι για μένα
τούτη δω είναι για μένα που'ν τα σκέλια μ' αναμμενα