Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δίστομο 23/12/2014

Αριθ. Πρωτ. :11010

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού».


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 678

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγραφος 1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-06) «Κ.Δ.Κ.».
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠ-ΟΤΑ, ΦΕΚ 185 Τεύχος Β’).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της Υ.Α. Οικονομικών 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-10, Τεύχος Β’), όπου καθορίζονται τα χρηματικά όρια των προμηθειών.
 4. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ. 266/2013 απόφαση Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας χρήσης 2014 και με αριθμ. πρωτ. 2610/255330/31-12-2013 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
 5. Την υπ’ αριθμ. 44/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας».
 6. Την τροποποιημένη πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (ΑΔΣ 243/2014), με Κ.Α. 35/6693.001 ποσό ευρώ 8.000,00 και με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και άλλων απαραίτητων υλικών».
 7. Την από 02-12-2014 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, Κώτσου Αγγελική, σχετικά με την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και το ύψος της σχετικής δαπάνης.
 8. Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με αριθμ. απόφασης: 134/2014.
 9. Το υπ΄ αριθμ. 23/12/2014 έγγραφό μας προς την επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για γνωμοδότηση της ανωτέρω προμήθειας.
 10. Την από 23/12/2014 γνωμοδότηση της αναφερόμενης επιτροπής.
 11. Τις κατατεθείσες προσφορές.
 12. Την ανάγκη πραγματοποίησης της εν λόγω προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος του πρασίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Εγκρίνουμε την από 02-12-2014 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. Την απευθείας ανάθεση στον ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜ. ΤΖΙΤΖΩΚΟ, SUPER MARKET, Δ/νση : ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Α.Φ.Μ. : 023011164 και Δ.Ο.Υ.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, της παρακάτω προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος του πρασίνου: 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΑΛΑΘΕΙΟ 1ΚΙΛ.

ΚΟΥΤΙ

48

3,50

168,00

2

ΣΠΡΕΥ

ΤΕΜ.

24

3,75

90,00

3

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΠΑΓΙΔΑ

ΤΕΜ.

24

2,30

55,20

4

ΧΩΜΑ 50 ΛΙΤΡ.

ΣΑΚ.

40

5,90

236,00

5

ΡΑΟΥΝΤΑΡ 5 ΛΙΤΡ.

ΣΑΚ.

6

37,00

222,00

6

ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΤΙΚ

ΚΑΡΤ.

10

5,00

50,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

821,20

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

188,88

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.010,08Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon