Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

 

 

 

Δίστομο 5/12/2014

Αριθ. Πρωτ. :10490

 

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση της υπ΄ αρ. 264/2014 Απόφασης “περί κατάταξης υπαλλήλου από μετάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο”».


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 634

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/ 27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 2. Την με αριθ. πρωτ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 4, του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Το με αριθμ. πρωτ. Οικ.2/20433/0022/8-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου».
 5. Την περιπτ. δ παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
 6. Την αρ. 581/12-12-2014 Απόφαση του Δημάρχου Ν.Ιωνίας , που κατατάσσει τον κ. Κοπανιά Γεωργίου, στο 2ο Μισθολογικό κλιμάκιο Δ΄Βαθμού από 31-12-2012.
 7. Την υπ’ αριθμ. 128/31-3-2014 Απόφαση του Δημάρχου Νέας Ιωνίας, που κατατάσσει τον κ. Κοπανιά Γεωργίου στο Βασικό Μισθολογικό Κλιμάκιο Γ’ βαθμού από 18-3-2014.
 8. Την υπ’ αριθμ. 137/2-4-2014 Απόφαση Δημάρχου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, που εγκρίνει την μετάταξη του υπαλλήλου, Κοπανιά Γεώργιου στον Δήμο μας (ΦΕΚ Γ’ 581/7-5-2014).
 9. Την αρ. 264/02-07-2014 Απόφαση του Δημάρχου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας που κατατάσσει τον κ. Κοπανιά Γεωργίου στο Βασικό Μισθολογικό Κλιμάκιο Γ’ βαθμού από 18-3-2014.
 10. Την αρ. 563/2014 απόφαση του Δημάρχου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, με την οποία διορθώνεται και συμπληρώνεται η υπ΄αρ. 137/2014 απόφασή του ως προς τον βαθμό  του υπαλλήλου από τον εσφαλμένο Γ΄ στον ορθό Δ΄ που κατείχε προ της επιλογής του σε θέση ευθύνης(ΦΕΚ Γ΄1590/26-11-2014).
 11. Τα στοιχεία των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατατάσσουμε τον υπάλληλο του Δήμου μας, Κοπανιά Γεώργιο κλάδου ΤΕ - Μηχανολόγων Μηχανικών από 07-06-2014 ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στον Δήμο μας στο 2ο Μισθολογικό κλιμάκιο βαθμού Δ που κατείχε προ της επιλογής του σε θέση ευθύνης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon