Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                   

ΑΔΑ: ΩTΟ9Ω9Σ-Θ46

Α.Π. 4795/26.07.2016


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ pdf

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

  

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  

Πρόχειρο Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο : <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016>> με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη, προϋπολογισθείσης δαπάνης 49.722,76 € (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ 24%)

  

Ο  Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δίστομο  την

 

Τρίτη 2 Αυγούστου 2016  και ώρα 10,00π.μ.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται  στο ποσό των 801,98 €

 

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την

 

Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 10,00 π.μ.

 

Λεπτομέρειες των όρων Διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.daa.gov.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  

 

  

Ιωάννης Γεωργακός

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  ΑΔΑ: Ω8ΞΞΩ9Σ- ΡΤΨ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  -  ΑΔΑΜ: 16PROC004849404

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon