Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

 

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.

 

 

                   

ΑΔΑ: Ω3ΤΣΟΞ0Α-Γ5Ν

Α.Π. 117/2016


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ 

«ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) προϋπολογισθείσας δαπάνης : 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2016.

 

Ο   Διαγωνισμός   θα   γίνει   στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δίστομο  την

Τρίτη 05 Ιουλίου 2016  και  ώρα  10:00 π.μ

                               

Η εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  1.200,00 €  

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 την ίδια ώρα  

 

Λεπτομέρειες των όρων Διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δίστομο 10ης Ιουνίου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.daa.gov.gr


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. 

 

 

 

Ιωάννης Γεωργακός

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΩΘΠΒΟΞ0Α-ΗΑΖ pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - Ω84ΦΟΞ0Α-ΜΒ9 pdf

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon