Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

 

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.

 

 

                   

ΑΔΑ: 6ΔΒ9ΟΞ0Α-21Λ

Α.Π. 28/2016


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΣ 7 ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ 

«ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

 

 

Ανοικτό  Δημόσιο  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) προϋπολογισθείσας δαπάνης : 147.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% , για το χρονικό διάστημα  ενός χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 21879


 

Τόπος και χρόνος διενέργειας.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρασκευή

4-3-2016

Δευτέρα 17-3-2016

Ωρα 08:00 π.μ.

Δευτέρα 24-03- 2016

ΩΡΑ  15:00μ.μ.

 

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί ηλεκτρονικά την:

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

 

              Η εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  2.400,00 €  


            Λεπτομέρειες των όρων Διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δίστομο 10ης Ιουνίου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή σε  ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.daa.gov.gr

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. 

 

 

 

Ιωάννης Γεωργακός

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 6ΔΒ9ΟΞ0Α-21Λ pdf

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon