Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟ  01.11.2019

 

Α.Π. 8074 

Ταχ. Δ/νση: 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

                   

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2.Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων

3.Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)»

4.Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

5.Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

6.Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/2123/29.01.2013 Εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011»

7.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Φωτίου Σοφία

 


 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon