Νέα της Aυτοδιοίκησης

Home ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. Ανακοινώσεις-Ψηφίσματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟ  30.05.2019

 

ΑΠ.  3743

 

 

                   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

2.Την αριθ. την 3 / 11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

3.Το γεγονός ότι στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 137 παρ. 1, 139, 31 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

4.Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 42 (αρ. πρωτ. 40869/29-5-2019) Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ως ακολούθως:

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (υποψήφιος περιφερειάρχης)

 

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

"επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας"

ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (υποψήφιος περιφερειάρχης)

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00΄ ώρα και θα λήξει την 19:00΄ ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 98346/2644/4-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:

 

Α/Α ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ/

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

25Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΤΡΙΑΔΑ

Έως: ΚΑΛΥΒΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας

26Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΚΑΜΑΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ

Έως: ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΜΗΛΙΩΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Έως: ΡΗΓΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

32003, ΑΝΤΙΚΥΡΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΡΙΖΟΥΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έως: ΨΑΧΟΥΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ:

Μονάδα 17030

                                                                                                                             

29Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΠΑΓΩΝΑ

Έως: ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ - ΕΛΕΝΗ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας

30Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΔΑΛΑΡΟΥΓΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

Έως: ΚΙΟΥΣΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο προσωπικού Της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικός Σταθμός Αράχοβας

31Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΚΛΕΦΤΑΚΗ - ΚΑΤΙΑ

Έως: ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

32Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΑΣΗΜΙΝΑ

Έως: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ

                                                                                                                            

33Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έως: ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ - ΦΩΤΙΟΣ

34Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΡΑΧΟΒΗΣ

ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

32004, ΑΡΑΧΩΒΑ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΣΤΑΪΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

Έως: ΨΥΛΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

35Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΒΟΡΙΤΗ - ΒΑΡΒΑΡΑ

Έως: ΚΑΪΛΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

36Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΚΑΪΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έως: ΛΟΥΚΑ - ΣΟΦΙΑ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ τού Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

Από: ΛΙΟΣΑΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Έως: ΧΑΣΟΥ - ΘΩΜΑΪΣ

                                                                                                                             

37Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΛΟΥΚΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Έως: ΠΑΓΩΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ

38Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

Έως: ΣΓΟΥΡΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

39Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

32005, ΔΙΣΤΟΜΟ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΣΕΧΟΥ - ΜΙΓΚΕΝΑ

Έως: ΨΥΧΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ

40Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΕΙΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΕΙΡΙΟΥ

32005, ΣΤΕΙΡΙ

α. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Στειρίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έως: ΜΠΟΥΡΝΑ - ΠΟΛΥΤΙΜΗ

β. Όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ τού Εκλογικού Διαμερίσματος Στειρίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

41Α

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΕΙΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ

32005, ΣΤΕΙΡΙ

Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Στειρίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας υπό στοιχεία επωνύμου

Από: ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έως: ΧΗΝΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10ης Ιουνίου 28

Δίστομο, Τ.Κ. 32005
Τηλ: 22673 50100      
Fax: 22670 22063


Κοινότητα Διστόμου

Τηλ: 22673 50100
http://www.daa.gov.gr

e-mail: info@daa.gov.gr

 

kep

Κ.Ε.Π.: 22670 29000

Fax: 22670 29001

Αρχαιολογικό Μουσείο
Τηλ. 22670 22000

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Tηλ. 22673 50130,
e-mail:
dimuseum1944@gmail.com

 


 Στείρι

Στείρι, Τ.Κ. 32100

Τηλ: 22670 22161
Fax: 22670 22123

Μουσείο Οσίου Λουκά

Τηλ: 22670 22797


Κοινότητα Αράχωβας

Αράχωβα, Τ.Κ. 32004

Τηλ: 22673 50200, 22670 31250

Υπηρεσίες

Διοικητική: 22673 50201

Οικονομική: 22673 50207

Tεχνική:  22673 50203

Τηλέφωνο Προέδρου: 22673 50210, 50211

Fax: 22673 50250

e-mail: arachova@daa.gov.gr

http://www.arachova.gr

 

ΚΔΕΤΠΔΑΑ & Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου ΔΑΑ

22670 31630, 31262

Fax: 22670 29170

e-mail: detpa@arahova.gr

K.E.Π. 22670 29125, 22673 50205, 22673 50212

Fax: 22673 50250


Κοινότητα Αντίκυρας

25ης Μαρτίου & Αθ. Διάκου

Αντίκυρα, Τ.Κ. 32012

Τηλ: 22670 41474

Fax: 22670 41485

e-mail: antikyra@otenet.gr  

http://www.antikyra.gr

K.E.Π: 22670 41024, 41025

Fax: 22670 29315

Βοήθεια στο σπίτι:

22670 29320, 29304


Κέντρο Υγείας Διστόμου

Τηλέφωνο Γραμματείας

2267022222

2267350010

2267350011

2267022222

Fax: 2267022791

32005, Δίστομο, Βοιωτία

ky.distomo@dypethessaly.gr


Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Διστόμου: 22670 22275

Παρ. Διστόμου: 22670 41312

Αράχωβας: 22670 31281


Αστυνομικά Τμήματα

Α.Τ. Διστόμου: 22670 22100

Α.Τ. Αράχωβας: 22670 31333
Α.Τ. Παραλίας: 22670 42220, 41222