Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟ   25/10/2017

 

 

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

                   


ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου Γεώργιου Αγγελόπουλου».


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 411

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4, 58 και 59 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθμ. 96/15-03-2017 (ΑΔΑ : Ω1Η4Ω9Σ-957) Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπον».
3. Την από 13-10-2017 (αριθμ. Πρωτ. Οίκοθεν 7574/24-10-2017) αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Αγγελόπουλου για προσωπικούς λόγους.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Γεώργιου Αγγελόπουλου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου σύμφωνα με όσα προβλέπονται απ’ το άρθρο 54 παρ 4. του Ν. 3852/2010.
Β. Τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμό 96/2017 απόφαση Δημάρχου.
Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί, με αποδεικτικό, στον πίνακα του Δήμου καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο Δήμαρχος
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
Ιωάννης Γεωργακός

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon