Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟ     10/04/2016

Αρ. Πρωτοκόλλου 1941

 Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση : ΙΩΆΝΟΥ ΜΠΑΡΛΟΥ (ΓΑΛΛΙΚΗ),

32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

                   


ΘΕΜΑ :   Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών για το έργο  :

                  « Διαμόρφωση Ηρώου και Περιβάλλοντος Χώρου Δ.Ε. Αντίκυρας  »  

 

Σχετικό : Η ειδική δήλωση του αναδόχου Κων/νου Λεραντζή / του έργου  «Διαμόρφωση Ηρώου και Περιβάλλοντος Χώρου Δ.Ε. Αντίκυρας  » του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας που πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας στις  01.04.2016.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου  Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας έχοντας υπ’ όψη:


1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 καιτου άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: « Διαμόρφωση Ηρώου και Περιβάλλοντος Χώρου Δ.Ε. Αντίκυρας »

3. Την υποβληθείσα από τον ανάδοχο (σχετ.) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου και

4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας και Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας διότι εκκρεμεί η γνωμοδότηση του σχεδίου της από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Αιγαίου και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν) .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Αποδεχόμαστε το περιεχόμενο της ως άνω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου Κωνσταντίνου Λεραντζή για το έργο «Διαμόρφωση Ηρώου και Περιβάλλοντος Χώρου Δ.Ε. Αντίκυρας» με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου, καθόσον ισχύουν όσα ο ανάδοχος αναφέρει στην Ειδική Δήλωση της για την δυνατότητα εκτέλεσης του έργου εφόσον δεν έχει υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας και Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας διότι εκκρεμεί  η γνωμοδότηση του σχεδίου της από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

Νικόλαος Παπαδρόσος

Πολιτικός  Μηχανικός

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon