Νέα της Aυτοδιοίκησης

Aftodioikisi.gr
Tα πάντα για τους ΟΤΑ, το Δημόσιο και τις προσλήψεις
 • Δημόσιο: Ο Βερναρδάκης δίνει διευκρινίσεις για το ν/σ – Πώς θα εφαρμοστούν αξιολόγηση, Μητρώο, συνέντευξη, στοχοθεσία
  Για τον τρόπο με τον οποία θα εφαρμοσθεί το νομοσχέδιο για το Δημόσιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή μιλά στο Newsletter του ΤΟΜΔΔΑ ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Συγκεκριμένα, ο κ. Βερβαρδάκης αναφέρεται στην αξιολόγηση, στο Μητρώο Στελεχών, στη συνέντευξη αλλά και τη στοχοθεσία. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Βερναρδάκη είναι το εξής: Ποιά είναι τα καινοτομικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου που το διαφοροποιούν σε σχέση με προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούσαν το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και την επιλογή στελεχών σε θέσεις ευθύνης ; Οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες χαρακτηρίζονταν από αποσπασματικότητα. Είτε από πολιτικό καιροσκοπισμό, προκειμένου να αντικατασταθούν σε μια νύχτα οι προϊστάμενοι για να ελεγχθεί η Δημόσια Διοίκηση, είτε επειδή δεν υπήρχε μια ενιαία σύλληψη της δημόσιας πολιτικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση, δεν υπήρξε ποτέ ένα νομοθέτημα που να προσπαθεί να αντιμετωπίσει συνολικά τα μείζονα προτάγματα για τη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού. Αυτό λοιπόν επιχειρείται για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο αυτό και αποτελεί από μόνο του ουσιαστική και ιστορική καινοτομία: Είναι το αποτέλεσμα μιας ολιστικής προσέγγισης και φιλοδοξεί να γίνει αιτία μιας συνολικής αλλαγής. Περιλαμβάνει τέσσερα μέρη, φαινομενικά διακριτά, αλλά πλήρως και λειτουργικά διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Από την άποψη αυτή αποτελεί μια καινοτομική παρέμβαση που συνιστά την υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα καινοτομικά χαρακτηριστικά του συστήματος αξιολόγησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση, που εύλογα παρουσιάζεται δύσπιστη και ανέτοιμη; Tο σύστημα αξιολόγησης φέρει χαρακτηριστικά καινοτομικά στα οποία ταυτόχρονα ενυπάρχει το κίνητρο εφαρμογής του. Δυστυχώς, όπως επίσης σωστά αναφέρετε, η διοίκησή μας παρουσιάζεται δύσπιστη γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε φέρει ακόμη βαρύ το φορτίο της προηγούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αξιολόγηση, όταν μέσω ενός ξεπερασμένου και αποτυχημένου συστήματος ποσοστώσεων επιχειρήθηκε η τρομοκράτηση του προσωπικού και η δημιουργία «δεξαμενής» υπαλλήλων προς αποχώρηση. Το νέο σύστημα αποσκοπεί στην αξιολόγηση των λεγομένων «360 μοιρών» κάθε Υπηρεσίας και προβλέπει αμφίδρομες ροές (bottom up και top down), τόσο για την στοχοθεσία όσο και για την αξιολόγηση. Επιπλέον και, κυρίως, δίνει στους υπαλλήλους λόγο σε ολόκληρη τη διαδικασία μέσω της εισαγωγής ενός νέου θεσμού, της Ολομέλειας Διεύθυνσης στην οποία έχουν όλοι/ες δικαίωμα συμμετοχής. Θα προβλεφθεί η δυνατότητα ένταξης στο υπό σύσταση Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και στελεχών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων; Το Μητρώο σχεδιάστηκε ως μηχανισμός που περιλαμβάνει στις εγγραφές του δημοσίους υπαλλήλους με πολύ ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις για συγκεκριμένους λόγους. Στόχος δεν είναι ένα εν γένει Μητρώο, αλλά η καταγραφή και αξιοποίηση του πολύ καλού και προσοντούχου στελεχιακού δυναμικού του δημόσιου τομέα. Το Μητρώο αποσκοπεί στο να ξαναδώσει στη δημόσια διοίκηση καθαυτή τη δυνατότητα του διοικητικού σχεδιασμού και εφαρμογής και ελέγχου μιας κρατικής πολιτικής, που θα λειτουργεί και ως πεδίο οριοθέτησης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω θα διεξάγονται για πρώτη φορά στη διοικητική ιστορία ης χώρας από ανεξάρτητο όργανο (το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων με την αιγίδα του ΑΣΕΠ) και στελεχών έξω από το δημόσιο τομέα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως Διευθύνοντες/ουσες Σύμβουλοι σε ΝΠΙΔ ή σε περιπτώσεις όπου η προσφορά από το δημόσιο δεν κρίνεται επαρκής. Στις περιπτώσεις όμως αυτές θα ληφθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες πρόνοιες με βάση και τη διεθνή εμπειρία που θα διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον, ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο των «περιστρεφομένων θυρών» (revolving doors) ανάμεσα στο δημόσιο τομέα και την αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί ειδικότερα ο θεσμός της συνέντευξης που είναι απαξιωμένος στην κοινωνική συνείδηση από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, με δεδομένη και την έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο δημόσιο τομέα; Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο εργαλείο έτσι όπως εφαρμόστηκε κατά καιρούς με τη «γαλάζια» και την «πράσινη» συνέντευξη, είναι ταυτισμένο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, με το κομματικό κράτος και τις πρακτικές αυτό-αναπαραγωγής του. Επιπλέον, ακριβώς επειδή γινόταν αντιληπτό ως τέτοιο, και επειδή όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ήταν αποσπασματικές, δεν έγινε καμία προσπάθεια σοβαρής εξέλιξής του. Αυτό πλέον αλλάζει. Υπάρχουν ειδικές, ρητές στο κείμενο του νόμου προβλέψεις για σύστημα διπλής διάρθρωσης της συνέντευξης, ενώ στην προετοιμασία των σεναρίων θα εμπλέκεται πλέον ενεργά το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης όπως και το ΑΣΕΠ, το οποίο όχι απλώς θα την περιβάλλει με το θεσμικό του κύρος αλλά θα την υποστηρίζει και λειτουργικά. Συνεπώς εξοπλίζεται με τα αναγκαία όπλα και εκκινεί από ισχυρούς πυλώνες νομιμοποίησης. Πώς θα διασφαλιστεί η έγκαιρη διενέργεια της στοχοθεσίας προκειμένου να προκύψουν σαφείς, αντικειμενικοί και μετρήσιμοι στόχοι σε επίπεδο υπηρεσίας και εξατομικευμένα; Η σημασία της στοχοθεσίας είναι για μας δεδομένη. Δεν αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, ούτε θα επιτρέψουμε να δημιουργήσει μια νέα στοιβάδα γραφειοκρατίας που θα επικάθεται στις ζωτικές δημόσιες λειτουργίες και θα κατασπαταλά τους πολύτιμους πόρους. Αντίθετα, είναι βοήθημα και εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης για να ανταποκρίνονται τα στελέχη και οι δομές στα καθήκοντα και στην αποστολή τους. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε προσεκτικά τη διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ακόμη περισσότερο, για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός της Ολομέλειας Διεύθυνσης, όπου το σύνολο των στελεχών συζητούν, αποτιμούν και εκτιμούν την πορεία της διαδικασίας. Τέλος, για πρώτη φορά εισάγουμε το θεσμό του Παρατηρητηρίου της Δημόσιας Διοίκησης με το οποίο για πρώτη φορά οι πολίτες και η ίδια η κοινωνία θα επιδρούν στη διαδικασία στοχοθεσίας. Δεν θα έχουμε λοιπόν στόχους που θα τίθενται σε δοκιμαστικό σωλήνα αλλά στόχους που θα υπάρχουν από τη διοίκηση, με τους πολίτες για την κοινωνία και τελικά το δημόσιο συμφέρον. Ποιά οικονομικά και διοικητικά κίνητρα θα συνδέονται με το σύστημα αξιολόγησης; Πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των «μέτρων βελτίωσης» των υπαλλήλων ; Στο νέο σύστημα μισθολογίου περιλαμβάνονται μελλοντικές προβλέψεις για τη σύνδεση της αξιολόγησης απόδοσης με το σύστημα αμοιβών. Σύμφωνα με αυτές, όταν για δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους η βαθμολογία είναι άριστη δίνεται η δυνατότητα για ένα μισθολογικό κλιμάκιο επιβράβευση. Όμως, η επιβράβευση αυτή επικυρώνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρύθμισης, συνδέει δηλαδή την επιβράβευση με αξιολόγηση έργου και δομών και όχι με μια πολιτική στενά ατομικής επιβράβευσης. Επιπλέον, η νέα αρχιτεκτονική του βαθμολογίου διασυνδέεται με την αξιολόγηση αφού η άριστη βαθμολογία επιφέρει ταχύτερη ανέλιξη στο […]
 • Νομιμοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης για ιατρικούς λόγους ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
  Πλήρη νομιμοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης και της ινδικής κάνναβης για ιατρικούς και φαρμακευτικούς λόγους προτείνουν 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση τους, την οποία υπογράφει πρώτος ο Μάκης Μπαλαούρας, προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. «Από το 2013 περιμένουμε την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργείων για τη νομιμοποίηση της κλωστικής ή αλλιώς βιομηχανικής κάνναβης. Ενώ ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καλλιεργείται και μάλιστα επιδοτείται από την ΕΕ, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα σαφές στο ευρύ κοινό ότι η κλωστική κάνναβη με την ινδική κάνναβη δεν έχουν καμία σχέση, καθώς η ευφορική ινδική κάνναβη περιέχει την ψυχοτρόπο ουσία THC σε ποσοστό 16%, ενώ η κλωστική κάνναβη μόλις σε ποσοστό 0,2%», τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα, υποστηρίζουν, ότι «η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης μπορεί να αποβεί θετικός παράγοντας στην προσπάθεια της χώρας μας να επαναπροσανατολίσει και να αναπτύξει εκ νέου την πρωτογενή και δευτερογενή της παραγωγή». «Η αύξηση της παραγωγής, η εξαγωγική δραστηριότητα και η μεταποίηση των προϊόντων της κάνναβης μπορούν να δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα στα δημόσια ταμεία. Δεν συντρέχει λοιπόν κανένας λόγος περαιτέρω καθυστέρησης της επανανομιμοποίησης της βιομηχανικής κάνναβης», υπογραμμίζουν. Επίσης, αναφέρουν ότι «το αίτημα νομιμοποίησης της ινδικής κάνναβης για ιατρικούς και φαρμακευτικούς λόγους, είναι επίσης καίριο», επισημαίνοντας ότι «σήμερα όλο και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν τις ευεργετικές και ενίοτε πλήρως θεραπευτικές συνέπειες της χρήσης της ινδικής κάνναβης. «Η αποδεδειγμένη ευεργετική δράση σε περιπτώσεις ιδιαίτερα επικίνδυνων παθήσεων, όπως το γλαύκωμα, ο καρκίνος, η επιληψία, η νευρική ανορεξία, κακοήθεις νεοπλασίες καθιστούν την νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης, η οποία έχει επέλθει σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, επιβεβλημένη. Η ποινικοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την εξώθηση πολλών ασθενών και των οικογενειών του στη χρήση παράνομων οδών για την απόκτησή της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος, που προσπορίζεται το οργανωμένο έγκλημα ή εξώθηση ασθενών στην παρανομία», τονίζουν. Διαβάστε αναλυτικά την ερώτηση «Από το 2013 περιμένουμε την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργείων για τη νομιμοποίηση της κλωστικής ή αλλιώς βιομηχανικής κάνναβης. Ενώ ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καλλιεργείται η κλωστική κάνναβη και μάλιστα επιδοτείται από την ΕΕ, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα σαφές  στο ευρύ κοινό ότι η κλωστική κάνναβη με την ινδική κάνναβη δεν έχουν καμία σχέση, καθώς η ευφορική ινδική κάνναβη περιέχει την ψυχοτρόπο ουσία THC σε ποσοστό 16%, ενώ η κλωστική κάνναβη μόλις σε ποσοστό 0,2%. Τη στιγμή που για χιλιάδες χρόνια και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, της χώρας μας συμπεριλαμβανομένης, οι άνθρωποι έφτιαχναν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα καραβόπανα, τα σχοινιά, τα νήματα, και τα κορδόνια, τα υφάσματα, το φωτιστικό λάδι, το χαρτί, χρώματα και βερνίκια, καθώς και τόσα άλλα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, από το φυτό της κάνναβης, είναι αδιανόητο εμείς σήμερα να τη θεωρούμε ένα επιβλαβές φυτό. Πλέον χρησιμοποιείται και ως πρώτη ύλη για καλλυντικά, μονώσεις, κατασκευές κτιρίων, κτηνοτροφές, ενώ θεωρείται και superfood (τροφές που περιέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά συγκριτικά με άλλες). Από την κάνναβη όχι μόνο παράγονται χιλιάδες διαφορετικά χρήσιμα προϊόντα, αλλά πολλά από αυτά είναι πιο ανθεκτικά και καλύτερης ποιότητας σε σχέση με τα χημικά ή με άλλες πρώτες ύλες (χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χαρτιού), ενώ η επίδρασή τους στο περιβάλλον είναι ασύγκριτα καλύτερη. Χρησιμοποιούνται όλα της τα στελέχη και άρα δεν πετιέται τίποτα, δεν έχει μεγάλες καλλιεργητικές απαιτήσεις και δεν απαιτεί ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Με λίγα λόγια, η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης μπορεί να αποβεί θετικός παράγοντας στην προσπάθεια της χώρας μας να επαναπροσανατολίσει και να αναπτύξει εκ νέου την πρωτογενή και δευτερογενή της παραγωγή, ενώ παρέχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων εδαφών. Θα σταματήσουν οι εισαγωγές προϊόντων κλωστικής κάνναβης από το εξωτερικό, ενώ θα δοθεί διέξοδος στο πρόβλημα της ερημοποίησης περιοχών, όπως της νότιας Κρήτης. Η αύξηση της παραγωγής, η εξαγωγική δραστηριότητα και η μεταποίηση των προϊόντων της κάνναβης μπορούν να δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα στα δημόσια ταμεία. Δεν συντρέχει λοιπόν κανένας λόγος περαιτέρω καθυστέρησης της επανανομιμοποίησης της βιομηχανικής κάνναβης. Το αίτημα νομιμοποίησης της ινδικής κάνναβης για ιατρικούς και φαρμακευτικούς λόγους είναι επίσης καίριο. Η ινδική κάνναβη ήταν γνωστή και ευρέως διαδεδομένη ως φάρμακο σε όλους τους πολιτισμούς της γης, ενώ χρησιμοποιούνταν μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα ως πρώτης τάξεως θεραπευτικό μέσο. Από τη δεκαετία του 1930, ωστόσο, άρχισε ο εξοβελισμός της ως θεραπευτικού μέσου μιας και, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ναρκωτικών ουσιών, τοποθετήθηκε ιδεοληπτικά και άκριτα στην κατηγορία αυτή. Ωστόσο, η απόλυτη αντικατάσταση αυτού του καταξιωμένου μέχρι τότε  θεραπευτικού μέσου από τα προϊόντα της φαρμακοβιομηχανίας δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση μιας σειράς από σημαντικές ασθένειες, θύματα των οποίων πέφτουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό ο ιατρικός κόσμος άρχισε να αναθεωρεί τη στάση του απέναντι στην κάνναβη από τη δεκαετία του 1960. Σήμερα όλο και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν τις ευεργετικές και ενίοτε πλήρως θεραπευτικές συνέπειες της χρήσης της ινδικής κάνναβης και κυρίως του ελαίου που προέρχεται από το φυτό. Η αποδεδειγμένη ευεργετική δράση σε περιπτώσεις ιδιαίτερα επικίνδυνων παθήσεων, όπως το γλαύκωμα, ο καρκίνος, η επιληψία, η νευρική ανορεξία, κακοήθεις νεοπλασίες καθιστούν τη νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης, η οποία έχει επέλθει σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, επιβεβλημένη. Η ποινικοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την εξώθηση πολλών ασθενών και των οικογενειών του στη χρήση παράνομων οδών για την απόκτησή της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος, που προσπορίζεται το οργανωμένο έγκλημα, εξώθηση ασθενών στην παρανομία). Η αναλγητική, αντιφλεγμονώδης, αντισπασμωδική, αντιβακτηριδιακή, αντιοξειδωτική και τέλος αντικαταθλιπτική της δράση την καθιστούν μια καθόλα ευεργετική ουσία για μια πληθώρα ασθενειών. Τούτων δοθέντων, η δυνατότητα της κάνναβης να συνεισφέρει στη βελτίωση της υγείας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού την έχει καταστήσει προϊόν εξαιρετικά προσοδοφόρο. Συνεπακόλουθα, τα έσοδα από την καλλιέργεια και τη μεταποίησή της θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν σημαντικά την ελληνική ύπαιθρο και τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: […]
 • Κλείνουν επ’ αόριστον τα Τέμπτη από αύριο το μεσημέρι
  Τον αποκλεισμό της κοιλάδας των Τεμπών επ’ αόριστον, από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου σκληραίνοντας τη στάση τους. Μέχρι τότε, η κοιλάδα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή -ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να κλείσει στις 21.00 τη Δευτέρα- μέχρι να κλείσει οριστικά το μεσημέρι της Τρίτης. Οι αγρότες του μπλόκου των Τεμπών, οι οποίοι μαζί με τους αγρότες του μπλόκου των Μικροθηβών έδωσαν στην δημοσιότητα προτάσεις για το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το κόστος παραγωγής, με βασικό αποδέκτη τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο πάνω στις προτάσεις τους.
 • Κατρούγκαλος: «Aν είναι τέχνασμα το κλείσιμο της Softex…» (βίντεο)
  “Θα είμαστε με τους εργαζόμενους της Softex και αν πράγματι είναι τέχνασμα αυτή η απόφαση των μετόχων, να μην κλείσει η επιχείρηση αλλά να αλλάξει ένδυμα απλώς και μόνο για να καταστρατηγηθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε αυστηρότητα που μας επιτρέπει το υφιστάμενο νομοθετικό οπλοστάσιο” είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος στη βουλή απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη. Ωστόσο ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι τα περιθώρια που έχει ένα υπουργείο σε ένα καπιταλιστικό σύστημα είναι περιορισμένα. “Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι εντός των αρμοδιοτήτων του υπουργείου για να αποφύγουμε και το κλείσιμο της επιχείρησης και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο πίεσης που μπορεί να έχει σε μια καπιταλιστική χώρα ένα υπουργείο Εργασίας. Είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της αποβιομηχάνισης στην οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα οι αποτυχημένες πολιτικές λιτότητας των προηγουμένων ετών” τόνισε και πρόσθεσε: “Μολονότι προσπαθήσαμε να πιέσουμε να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο της επιχείρησης, μας δήλωσαν οι εκπρόσωποι ότι είναι ειλημμένη απόφαση των μετόχων. Εξακολουθούμε να πιέζουμε στην κατεύθυνση αυτή με ό,τι μέσο έχουμε”. Σε ότι αφορά την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε: “Δεν θα γίνουν δεκτές ομαδικές απολύσεις και η νομιμότητα θα περιφρουρηθεί. Από εκεί και μετά  σε ένα καπιταλιστικό υπάρχουν όριο το τι μπορεί να κάνει ένα υπουργείο Εργασίας. Αυτά τα όρια θα τα φτάσουμε μέχρι το τέλος αλλά είναι πεπερασμένα”. Στη συνέχεια είπε ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί  τις δυνάμεις της εργασίας στη σύγκρουση μεταξύ του νεοφιλελευθερισμού και της κοινωνικής Ευρώπης και επισήμανε: “Εμείς ρητά περιλάβαμε ακόμα και σε αυτό το γενικά νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης μνημόνιο την πρόβλεψη για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγμάτευσεων γιατί ξέρουμε ότι είναι ταφόπλακα στα δικαιώματα των εργαζόμενων το να μην έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν”.
 • ΣΥΡΙΖΑ: Έχουμε 17 υπαλλήλους και η ΝΔ 53! Νέα στοιχεία για τους μετακλητούς
  Η Ν.Δ. των 73 βουλευτών έχει 53 υπαλλήλους και ο ΣΥΡΙΖΑ των 144 βουλευτών έχει μόλις 17, αναφέρει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του Προεδρείου της. Με αφορμή την συζήτηση για τους μετακλητούς η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Επειδή ενίοτε μπερδεύεται η είδηση με την πληροφορία και την παραπληροφόρηση, εκτιμούμε ότι έχει αξία η κοινή γνώμη και οι πολίτες να γνωρίζουν ότι για τη στήριξη της δουλειάς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που αριθμεί 144 βουλευτές, απασχολούνται 8 μετακλητοί υπάλληλοι και 9 ιδιωτικού δικαίου – μόνιμοι υπάλληλοι της Βουλής, σύνολο 17. Για την στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. που αριθμεί 75 βουλευτές απασχολούνται 12 μετακλητοί και 23 μόνιμοι υπάλληλοι Βουλής, 15 Ιδιωτικού δικαίου και 3 αποσπασμένοι, σύνολο 53. Συνοψίζουμε, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ απασχολεί 17 υπαλλήλους για την υποστήριξη 144 βουλευτών, η Ν.Δ. απασχολεί 53 υπαλλήλους για την στήριξη 75 βουλευτών». «Αν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση χρειάζεται 53 υπαλλήλους πόσους άραγε θα χρειαζόταν ως κυβέρνηση; Αυτή είναι η λογική και η νοοτροπία των κίτρινων εντύπων, ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα χωρίς στοιχεία και στοχοποιούν πρόσωπα», επισημαίνει η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η Ν.Δ. που έστησε, υπηρέτησε το πελατειακό κράτος και την κατασπατάληση δημόσιων πόρων». Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ακόμη πως «επανειλημμένα έχουμε τονίσει οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι επιστημονικοί συνεργάτες, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία όλων των εργασιών που πρέπει να υποστηριχθούν από το κοινοβούλιο». Πηγή: naftemporiki.gr
 • Η σέξι αστυνομικός που πηγαίνει στις πορείες (φωτο)
  Η σέξι ξανθιά αστυνομικός, που μαγνήτισε όλα τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, έξω από την Παλιά Βουλή, λέγεται Σοφιά, είναι από τον Ασπρόπυργο και έχει ρίζες από την Κύπρο. Η όμορφη Σοφία με το καλλίγραμμο κορμί και το γλυκό χαμόγελο, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, ακόμα και ανάμεσα σε 2.000 αστυνομικούς και πυροσβέστες, όσοι, δηλαδή, συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Η ίδια ωστόσο εξηγεί ότι το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να διαδηλώσει μαζί με εκατοντάδες συναδέλφους της, ενάντια στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Πηγή: protothema.gr
 • Χαμός με την πτώση του Χρηματιστηρίου – «Πυρά» ΝΔ, απάντηση Μαξίμου
  «Μας ανησυχεί βαθύτατα η δραματική πτωτική πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ ανέφερε ότι η πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών «συνδέεται με την αίσθηση διογκούμενης πολιτικής αβεβαιότητας, που η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία προκαλεί» και κάλεσε την κυβέρνηση να αλλάξει άμεσα πορεία και πολιτική. «Ειδάλλως, αναλαμβάνει βαριές ευθύνες απέναντι στη χώρα και τον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος. Απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου Από το Μέγαρο Μαξίμου απάντησαν στη ΝΔ ότι «ο κ. Κουμουτσάκος δεν έχει προφανώς υπόψιν του τι ακριβώς  συμβαίνει σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία καταγράφουν ιστορικά χαμηλά 16μήνου, στη σκιά οικονομικών και πολιτικών συγκυριών παγκοσμίου βεληνεκούς». «Όσο κι αν ο κ. Κουμουτσάκος επιθυμεί να αποδώσει την παγκόσμια χρηματιστηριακή αναταραχή στην ελληνική κυβέρνηση, φοβούμαστε ότι η πραγματικότητα και η κοινή λογική τον διαψεύδουν. Ας είναι λοιπόν πιο προσεκτικός. H κυβέρνηση εργάζεται σταθερά για ανάκαμψη και τη σταθερότητα της οικονομίας».
 • Προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο – Τι είπαν Παυλόπουλος, Βούτσης, Βερναρδάκης
  «Οι σοβαρές, θετικές μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση καθίστανται εφικτές μόνον όταν, εκτός από τον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό τους, εφαρμόζονται υπό όρους συνέχειας και διάρκειας. Ειδάλλως, παραμένουν οιονεί “ημιτελείς συμφωνίες” των εμπνευστών τους, οι οποίες, εκτός του ότι αποβαίνουν σε βάρος της όποιας υστεροφημίας τους, επιβαρύνουν δραματικά τις χρόνιες παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης, με όλες τις συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία και τους δημοκρατικούς θεσμούς». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη του συνεδρίου με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και ανάπτυξη: εμπειρίες και προτάσεις» που διεξάγεται στο κτίριο του Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι ορισμένες από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επιχειρούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπό το καθεστώς “Μνημονίων” ή “Προγραμμάτων”, «θα έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί και περατωθεί με δική μας, πρωτοβουλία, ως μάλλον αυτονόητες». Όπως εξήγησε, οι κατάλληλα σχεδιασμένες και προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση μπορούν να οδηγήσουν αφενός σε δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της κρατικής μηχανής, «δίχως μάλιστα, να θίγεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της», αφετέρου στην πάταξη της γραφειοκρατίας και της «δίδυμης αδελφής της», της διαφθοράς. Ο Πρόεδρος συνέστησε να συνδεθεί η εκστρατεία καταπολέμησης της διαφθοράς με τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της κρατικής μηχανής διότι, όπως εξήγησε, «αποτελεί κοινό τόπο ότι το δημοσιονομικό κόστος της διαφθοράς, κυρίως στην χώρα μας, είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ παράλληλα, λειτουργεί ανασταλτικά στην όλη διαδικασία ανάπτυξης, αφού πλήττει καίρια την κάθε μορφής αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας». Συμπλήρωσε, τέλος, ότι η πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς επενεργούν ευεργετικά προς την εμπέδωση ενός κλίματος «φιλικότητας» μεταξύ των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών και των διοικουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων, «κλίμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κρατικής μηχανής και για την ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίησή της, αλλιώς δημιουργούνται φαινόμενα καταπίεσης που δεν συνάδουν με το δημοκρατικό πολίτευμα». Ομιλίες Βούτση, Βερναδράκη Είναι προβληματικό να συζητάμε για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση υπό τους περιορισμούς που θέτουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις, με ένα καθεστώς επιτήρησης και με σφιχτά χρονοδιαγράμματα, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη του συνεδρίου. Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε στη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων εξαιτίας των περιορισμών στις προσλήψεις, λέγοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά πρωτίστως ποιοτικό. «Θα λείψουν γενιές νέων υπαλλήλων και επιστημόνων από τη δημόσια διοίκηση, η οποία έτσι θα δοκιμαστεί δεινά», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε «υπερβολικές κουβέντες» τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί εγκαθίδρυσης κομματικού κράτους από την παρούσα κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε ως «σαπρόφυτα» διάφορες «μικρές ή μεγάλες εταιρείες και ΝΠΙΔ» που μέσω της δημόσιας διοίκησης «απομυζούν πόρους κυρίως από το ΕΣΠΑ αλλά και ανθρώπινο δυναμικό που εύκολα μεταπηδά από το Δημόσιο σε αυτές τις εταιρείες». Σημείωσε, επίσης, ότι διεθνώς υπάρχει η τάση να διαμορφώνεται η σχέση κράτους – δημόσιας διοίκησης σε συνθήκες management, «οδηγώντας σε μια υπερκυβέρνηση τεχνοκρατών». Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης ανέφερε ότι από τα μνημονιακά μέτρα μειώθηκε το μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο κατά 40% και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά 370.000, αυξάνοντας όμως το συνταξιοδοτικό κόστος στο πολλαπλάσιο. , Σημείωσε επίσης ότι το ελληνικό κράτος, παρά τις μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν μεταπολεμικά και κυρίως στη μεταπολίτευση, παραμένει στην ίδια ή και χειρότερη κατάσταση με αυτή που περιγράφει στην περίφημη έκθεσή του, το 1952, ο Κυριάκος Βαρβαρέσος.
 • Αποφάσεις Δ.Σ - 2015
  
  Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
  ΧείριστοΆριστο 

   

  daa_sign_cΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

  Τηλ. 2267022320 & 2267022633, FAX : 22670-22063

  E-MAIL: info@daa.gov.gr

  Δίστομο, 20/01/2012

  Αριθμ. πρωτ.: 660

   

   

  ΘΕΜΑ: «Άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας».

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

  Έχοντας  υπόψη :

  1. Την από 18-4-2008 αίτηση του ΓΑΛΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ και της ΛΕΜΟΝΙΑΣ γεννημένος το 1968 στη Λιβαδειά, κάτοικος Διστόμου, οδός Ιωάννου Μπάρλου 16, με την οποία ζητάει άδεια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στην Παραλία Αγίου Νικολάου περιοχής Διστόμου, και τα σχετικά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 75,79,80,81,86,87,103 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.α/2007).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου  42  της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/τ.β/83)
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90 & 257/01.
  5. Τις διατάξεις του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003(ΦΕΚ 249/τ.α/2003) και του Π.Δ.254/2005 (ΦΕΚ 307/τ.α/2005) Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).
  6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1036/18-10-2011 ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης.

  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε

  Στον  ΓΑΛΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΝΤΕΛΗ,  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ, στο ιδιωτικής χρήσης κλειστό ρυμουλκούμενο φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό πλαισίου 5642778, στην Παραλία Αγίου Νικολάου περιοχής Διστόμου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου  42  της  Α1β/8577/1983  Υγειονομικής  Διάταξης, η παράβαση του οποίου συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

  Επιτρέπεται να προσφέρει τα παρακάτω είδη:

  Καφές και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα που προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί, (κωκ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες κ.λ.π.) και τυποποιημένα παγωτά σάντουιτς, τοστ, πίτες, αναψυκτικά, ποτά και μπύρες.

  Αν είναι εγκατεστημένη σε ακατοίκητη περιοχή, επιτρέπεται να προσφέρει και σουβλάκια με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές Τουριστικές κ.α. διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και παγωτά εκτός κι αν είναι τυποποιημένα.

  Θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές - Αγορανομικές - Τουριστικές - Αστυνομικές  και λοιπές σχετικές με την λειτουργία της καντίνας  διατάξεις.

  Η άδεια αυτή είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος, ισχύει έπ’ αόριστον, να παραδοθεί δε στην υπηρεσία μας σε περίπτωση μεταβίβασης ή παύσης λειτουργίας της καντίνας.

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

  Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon

  Χρήσιμα τηλέφωνα

  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

  10ης Ιουνίου 28

  Δίστομο, Τ.Κ. 32005
  Τηλ: 22673 50100      
  Fax: 22670 22063


  Δ.Ε. Διστόμου

  Τηλ: 22673 50100
  http://www.daa.gov.gr

  e-mail: info@daa.gov.gr

   

  kep

  Κ.Ε.Π.: 22670 29000

  Fax: 22670 29001

  Αρχαιολογικό Μουσείο
  Διστόμου
  : 22670 22000

   

  T.Ε. Στειρίου

  Στείρι, Τ.Κ. 32100

  Τηλ: 22670 22161
  Fax: 22670 22123

  Μουσείο Οσίου Λουκά

  Τηλ: 22670 22797


  Δ.Ε Αράχωβας

  Αράχωβα, Τ.Κ. 32004

  Τηλ: 22673 50200, 22670 31250

  Υπηρεσίες

  Διοικητική: 22673 50201

  Οικονομική: 22673 50207

  Tεχνική:  22673 50203

  Τηλέφωνο Προέδρου: 22673 50210, 50211

  Fax: 22673 50250

  e-mail: arachova@daa.gov.gr

  http://www.arachova.gr

  ΚΔΕΤΠΔΑΑ & Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου ΔΑΑ

  22670 31630, 31262

  Fax: 22670 29170

  e-mail: detpa@arahova.gr

  K.E.Π. 22670 29125, 22673 50205, 22673 50212

  Fax: 22673 50250


  Δ.Ε Αντίκυρας

  25ης Μαρτίου & Αθ. Διάκου

  Αντίκυρα, Τ.Κ. 32012

  Τηλ: 22670 41474

  Fax: 22670 41485

  e-mail: antikyra@otenet.gr  

  http://www.antikyra.gr

  K.E.Π: 22670 41024, 41025

  Fax: 22670 29315

  Βοήθεια στο σπίτι:

  22670 29320, 29304


  Κέντρο Υγείας Διστόμου

  Τηλ: 22670 22222, 22790-3

  Α.Τ. Διστόμου: 22670 22100

  Α.Τ. Αράχωβας: 22670 31333
  Α.Τ. Παραλίας: 22670 42220, 41222


  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

  Διστόμου: 22670 22275

  Παρ. Διστόμου: 22670 41312

  Αράχωβας: 22670 31281

  Ακούω...